Planowanie i wdrażanie strategii cyfryzacji przedsiębiorstw

W dzisiejszym, szybko ewoluującym świecie technologii przedsiębiorstwa muszą wdrażać strategie zarządzania danymi i ich ochrony — zwłaszcza, że tempo wzrostu ilości danych wciąż rośnie. 

Gospodarka cyfrowa obejmuje współcześnie praktycznie wszystkie dziedziny naszego życia. Zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa muszą dostosować się do standardów “rzeczywistości” cyfrowej. To spore wyzwanie, ale i wiele nowych możliwości dla firm, które w ten sposób mają szansę na osiągnięcie lepszej efektywności i zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku

W obecnych czasach firma musi postawić na cyfryzację, aby móc się sukcesywnie rozwijać i osiągnąć sukces na rynku. Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga zastosowania nowoczesnych narzędzi, które będą wspomagać przetwarzanie i analizę informacji, a to podstawa, aby sprostać wymaganiom współczesnego rynku.  

Wdrażanie strategii cyfryzacji jest procesem złożonym i długotrwałym. Nowe technologie powinny  przede wszystkim stanowić  wsparcie  dla pracowników i służyć sprawnemu zarządzaniu firmą. Strategia cyfryzacji przedsiębiorstwa musi być  dostoswana indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwaodpowiadać jego potrzebom oraz specyfice działania. To wiąże się z koniecznością doboru odpowiedniego oprogramowania, sprzętu i personelu. Współcześnie jest to jedyna i najważniejsza droga do osiągnięcia celów biznesowych. Inwestowanie w technologię cyfrową pomaga zoptymalizować procesy, zwiększać wydajność działań oraz daje możliwość rozwoju. 

Firma Inwat specjalizuje się we wdrażaniu nowatorskich i najlepiej dopasowanych do potrzeb konkretnej firmy rozwiązań z zakresu cyfryzacji. Naszym głównym celem jest poprawa procesów wpływających na funkcjonowanie firm oraz wzrost ich produktywności co można osiągnąć na cztery sposoby: 

  • Optymalizacji procesów- zaawansowana analiza danych pozwala na optymalizację wielkości zasobów w przeliczeniu na jednostkę produktu i dzięki temu zwiększają produktywność. Narzędzia te mają także zastosowanie przy poprawie efektywności procesów poprzez cyfrowe zarządzanie łańcuchem wartości. Cyfryzacja rozpoczyna się od oceny procesów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie i czasem wymaga wcześniejszej automatyzacji. 
  • Innowacyjnym produktom – innowacje mogą polegać na tworzeniu nowych modeli biznesowych lub nowych sposobów komunikacji z klientami. W efekcie wzrasta produktywność. 
  • Efektywnym wykorzystaniu kapitału ludzkiego- cyfryzacja pomaga w zwiększeniu aktywności zawodowej, np. dzięki pracy zdalnej, specjalizacji wynikającej z zaawansowanych procesów technologicznych lub nowych platform pozwalających na rozwijanie umiejętności. 
  • Rozszerzeniu rynku zbytu- cyfryzacja nie tylko ułatwia dostęp do nowych rynków, ale też przyczynia się do ich powstawania. Firmy działające cyfrowo uzyskują globalny zasięg, w tym dostęp do niszowych klientów z całego świata, nawet bez fizycznej obecności na miejscu. Kanały sprzedaży online zwiększają osiągalną bazę klientów oraz dostępność produktów. Dodatkowym atutem jest wykorzystanie narzędzi cyfrowych do analizy danych dotyczących potrzeb klientów oraz do oceny interakcji klientów z marką. Dzięki temu przedsiębiorstwa są w stanie dostosować ofertę i poprawić doświadczenia zakupowe klienta.