Kontakt

Prezes Zarządu

dr inż. Leszek Sobański

+48 (42) 636 37 88 (Sekretariat)

Wiceprezes Zarządu

Karol Sobański

+48 (42) 636 37 88 wew. 1104

Dyrektor Techniczny

inż. Jerzy Gumiński

+48 (42) 636 37 88 (Sekretariat)

INWAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Jana Kilińskiego 141

90-315 Łódź

(+48 42) 636 37 88, 636 32 45, 636 32 89

(+48 42) 636 47 92

NIP 725-001-27-17

REGON 008068411

KRS 0000119485

Zarejestrowana przez Sąd rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego - w całości wpłaconego: 1 000 000,00 PLN